Transzmissziós tényezők a trichocephalyban


Reflexiós és transzmissziós tényezők

Homogén közegekkel határolt rétegezett közeg 6. A számolásnál alkalmazott koordináta rendszer. A lemez feletti 1 ,  és a lemez alatti 3 közeg homogén. A beesési sík az x, z sík.

transzmissziós tényezők a trichocephalyban

A beesési  szög és a lemez feletti közeg törésmutatója határozza meg az mennyiséget, amely a terjedés során állandó marad. Már említettük, hogy ez a Snellius-Descartes-féle törvény általánosítása rétegelt közegre. Ez alapján fennáll a 6.

A gépészet szerepe a háztervek készítésében

Mivel a lemez felett és alatt a közegek homogének, így a beeső, a visszavert és a lemezből kilépő síkhullámra is fennáll a 3. A továbbiakban kiszámoljuk z irányban inhomogén sík-párhuzamos lemez reflexiós illetve transzmissziós együtthatóit az s- és p-polarizációs állapotra vonatkozólag.

transzmissziós tényezők a trichocephalyban

Jelölje A, R és T sorrendben a beeső, a visszavert és az átmenő hullám elektromos térerősségének komplex amplitúdóit. A két határfelületen az elektromos és a mágneses térerősségek felülettel párhuzamos komponensei folytonosan mennek át.

Lambert–Beer-törvény

Ezért a  6. Amiből az amplitúdókra vonatkozó reflexiós és transzmissziós együtthatókra az formulák adódnak. A fényteljesítmények arányát megadó reflexiós és transzmissziós tényezőket a és 6.

A Fresnel-féle formulákat alkalmazva megmutatható, hogy 5. A fényteljesítmény esetén a pontozott vonal az s és p komponensekre vonatkozó átlagát mutatja, amely természetes fény esetén adja meg az adott együtthatókat. Az ábrán jól látható, hogy a θp-vel jelölt szög esetén a visszavert p összetevő amplitúdója zérus. Aminek a következtében ilyen beesési szög esetén a visszavert fény a beesési síkra merőleges irányú lineárisan poláros lesz.

A transzmissziós tényező kiszámolásánál figyelembe kell venni, hogy a lemez két oldalán a hullámellenállás különbözhet, továbbá a nyaláb keresztmetszete is megváltozik, ha a kilépő és a belépő fény terjedési irányai eltérőek. Így a  3. A belépési és a kilépési síkok közötti kapcsolatot a 6.

transzmissziós tényezők a trichocephalyban

Mivel a 6. Az elektromos tér amplitúdóját a mágneses tér amplitúdójából, a 3.

Ezt az összefüggést a 4. Jelentős mennyiségű R vörös és valamivel több B kék is látható a színben. Ugyanezt a színt úgy is előállíthatjuk, hogy az R-rel azonos mennyiségű szürkéhez adunk b - r mennyiségű kéket, és g — r mennyiségű zöldet, a 4. A másik két alapszínnek a szürke feletti mennyisége, G — r mennyiségű G zöld és B — r mennyiségű B kékhatározza meg az additív színkeverék színezetét.

Transzmissziós tényezők a trichocephalyban visszavert hullám a beesővel azonos, míg az átmenő ettől eltérő közegben terjed. Ezeket figyelembe véve, az elektromos térerősségre vonatkozó amplitúdó reflexiós és transzmissziós tényezőket a és 6.

transzmissziós tényezők a trichocephalyban

A fényteljesítményekre vonatkozó tényezőket most is a 6.